Značajni ekološki datumi

FEBRUARveljača
02.

Međunarodni dan zaštite močvarnih područja

World Wetlands Day

Močvare su zbog svoje bioraznolikosti izuzetno važna staništa, kojima se često ne pridaje dovoljna pažnja, te se isušuju, onečiščuju i prekomjerno iskorištavaju za različite namjene. Kako bi se podigla svijest o vrijednosti močvarnih područja i važnosti njihova očuvanja, godine 1971. potpisana je “Ramsarska konvencija o močvarama” u iranskom gradu Ramsaru, te je poslužila kao polazište za obilježavanje Svjetskog dana zaštite močvara.

MARTožujak
05.

Dan energetske efikasnosti

World Energy Efficiency Day

14.

Međunarodni dan protiv brana, za rijeke, vodu i život

International Day of Action Against Dams and For Rivers, Water and Life

21.

Svjetski dan šuma

International Day of Forests

Močvare su zbog svoje bioraznolikosti izuzetno važna staništa, kojima se često ne pridaje dovoljna pažnja, te se isušuju, onečiščuju i prekomjerno iskorištavaju za različite namjene. Kako bi se podigla svijest o vrijednosti močvarnih područja i važnosti njihova očuvanja, godine 1971. potpisana je “Ramsarska konvencija o močvarama” u iranskom gradu Ramsaru, te je poslužila kao polazište za obilježavanje Svjetskog dana zaštite močvara.

22.

Svjetski dan voda

World Water Day

23.

Svjetski dan meteorologije

World Meteorological Day

Svjetski meteorološki dan obilježava se u znak sjećanja na 23. mart/ožujka 1950. godine, kada je službeno osnovana Svjetska meteorološka organizacija (WMO) – međuvladina organizacija i specijalizirana agencija Organizacije ujedinjenih naroda koja okuplja 185 članica. Temeljni program WMO-a je služba Svjetskoga meteorološkog bdjenja (World Weather Watch, kratica WWW).

27.

Dan akcije protiv prometa

Against Transport Action Day

Dan akcije protiv prometa usmjeren je protiv stalnog povećanja kopnenog i zračnog prijevoza koji koristi naftu kao gorivo, onečišćuje okoliš i pridonosi efektu staklenika. Na to je upozorila 1996. godine, udruga za zaštitu okoliša ASEED Europe iz Nizozemske, te se ustalilo, da se svake godine na taj dan, organiziraju akcije protiv loše neodržive prometne politike, na lokalnom i na globalnom nivou.

**

Sat za Planetu

Earth hour

Poslednja nedjelja u martu.

APRILtravanj
05.

Dan energetske efikasnosti

World Energy Efficiency Day

14.

Međunarodni dan protiv brana, za rijeke, vodu i život

International Day of Action Against Dams and For Rivers, Water and Life

21.

Svjetski dan šuma

International Day of Forests