Obveznici plaćanja naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Naziv
Godina
Obrasci

IZVJEŠTAJ/TABELA 1 - Opšti podaci

IZVJEŠTAJ/TABELA 2 - Vrste i količne ambalaže

Izjava

Obveznici plaćanja naknade za električni i elektronski otpad

Naziv
Godina
Obrasci

Obavijest za obveznike

Uputstvo za obveznike izvještavanja o plasmanu EE proizvoda

Obrazac 1 - Osnovni podaci obveznika EE

Sve godine

Obrazac 2a - Količine i razredi EE uređaja u komadima

2012, 2013, 2014

Obrazac 2b - Količine i razredi EE uređaja u kilogramima

2015 -

Izjava o tajnosti podataka elektronski

Izjava za električne i elekronske proizvode

Lista razreda i podrazreda električne i elektronske opreme

Obveznici plaćanja naknade za plastične kese tregerice

Naziv
Godina
Obrasci

OBRAZAC Izvještaja o količini plastičnih kesa stavljenih u promet

Uputstvo o provođenju UREDBE o naknadama za plastične kese tregerice

Izvještavanje OPERATERA SISTEMA upravljanja električnim i elektronskim otpadom

Naziv
Godina
Obrasci

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE OBRAZACA ZA IZVJEŠTAVANJE PO PITANJU ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

2014.

ŠEMATSKI PRIKAZ obveznika izvještavanja i šifri izvještaja sa tokom izvještavanja za EE otpad

2014.

A1 Obrazac EEO-ISO-01

Obrazac za izvještavanje sakupljača otpada prilikom preuzimanja otpada od pravnih i/ili privatnih lica

A2 Obrazac EEO-IOO-01

Obrazac za izvještavanje obrađivača/operatora posebnih kategorija otpada/reciklera otpada prilikom preuzimanja otpada od pravnih i/ili privatnih lica

A3 Obrazac EEO-IOO-02

Obrazac za izvještavanje obrađivača/operatora posebnih kategorija otpada/reciklera otpada o obrađenim količinama EE otpada

A4 Obrazac EEO-IIO-01

Obrazac za izvještavanje izvoznika otpada i dijelova otpada radi oporabe ili zbrinjavanja otpada izvan BiH

A5 Obrazac EEO-IPK-01

Obrazac za izvještavanje servisera EE uređaja o obradi otpadnih EE uređaja u svrhu ponovnog plasmana EE uređaja na tržište kao polovnih

A6 Obrazac EEO-IPK-02

Obrazac za izvještavanje servisera EE uređaja o plasmanu osposobljenih polovnih EE uređaja na tržište - ponovna upotreba

A7 Obrazac EEO-IZO-01

Obrazac za izvještavanje o finalnom zbrinjavanju/odlaganju/spaljivanju otpada

A8 Obrazac EEO-IPSO-01

Obrazac za izvještavanje o skladištenim količinama EE otpada

B1 Obrazac EEO-OS-ISO

Izvještaj operatera sistema o sakupljenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B2 Obrazac EEO-OS-IOO

Izvještaj operatera sistema o oporabljenim/obrađenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B3 Obrazac EEO-OS-IIO

Izvještaj operatera sistema o izvezenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B4 Obrazac EEO-OS-IPK

Izvještaj operatera sistema o ponovo plasiranim količinama polovne elektronske i električne opreme

B5 Obrazac EEO-OS-IZO

Izvještaj operatera sistema o finalno zbrinutim/deponovanim količinama EE otpada

B6 Obrazac EEO-OS-IPSO

Izvještaj operatera sistema o skladištenim količinama otpadne i/ili polovne elektronske i električne opreme

B7 Obrazac EEO-OS-FI

Izvještaj operatera sistema o prikupljenim naknadama po pitanju plasmana električnih i elektronskih uređaja i sredstvima uloženim u uspostavljanje i vođenje sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih uređaja

Obveznici izvještavanja prema Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka

Naziv
Godina
Obrasci

Izvještaj/Tabela 1 - Osnovni podaci o izvoru emisije u zrak, potrošnja i kvalitet goriva u obračunskoj godini

UPUTSTVO ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA SO2, CO2 I ČVRSTIH ČESTICA U ZRAK ZA OBVEZNIKE UREDBE O VRSTAMA NAKNADA I KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADA ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

OBRAZAC ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA IZ POSTROJENJA ZA SAGORIJEVANJE

OBRAZAC ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA ZA TEHNOLOŠKA POSTROJENJA