Obveznici plaćanja naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Donošenjem novih propisa koji uređuju oblast upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom izmjenjeni su uvjeti izvještavanja o uvozu, proizvodnji, pakovanju, izvozu ambalaže u BiH, te njenom plasmanu na tržište FBiH.

„Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i električni i elektronski otpad („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/22)“ je definisala obavezu dostavljanja izvještaja za plasman proizvoda gdje je jasno navedeno da se izvještaj za plasman  ambalaže za 2023.g. :

  • Izvještaj se dostavlja jednom godišnje i to najkasnije do 31.03. tekuće godina za prethodnu godinu (za 2023.g. je to 31.03.2024.g.)
  • Izvještaj se isključivo unosi u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH te se nakon unosa, ovjeren i potpisan dostavlja na adresu Fonda za zaštitu okoliša FBiH  u formi printanoj iz Informacionog sistema.
  • Izvještaji za prethodne godine (2012 do 2022.g.) su prema odredbama navedene uredbe Fond ne može obraditi niti izdati Rješenje jer obaveza izvještavanja propisana Uredbom počinje sa obračunskom 2023.g.
  • U slučaju da obveznika izvještavanja u tekućoj godini nije imao plasmana ambalaže potrebno je da kroz Informacioni sistem o tome izvijesti kako je to definisano u Informacionom sistemu.

Obveznici plaćanja naknada za plasman električnih i elektonskih proizvoda

Donošenjem novih propisa koji uređuju oblast upravljanja električnim i elektronskim proizvodima i otpadom od istih izmjenjeni su uvjeti izvještavanja o uvoz, proizvodnji, distribuciji, izvozu na teritoriju BiH, te plasmanu električni i elektronskih proizvoda na tržište FBiH.

„Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i električni i elektronski otpad („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/22)“ je definisala obavezu dostavljanja izvještaja za plasman proizvoda gdje je jasno navedeno da se izvještaj za plasman  ambalaže za 2023.g. :

  • Izvještaj se dostavlja jednom godišnje i to najkasnije do 31.03. tekuće godina za prethodnu godinu (za 2023.g. je to 31.03.2024.g.)
  • Izvještaj se isključivo unosi u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH te se nakon unosa, ovjeren i potpisan dostavlja na adresu Fonda za zaštitu okoliša FBiH  u formi printanoj iz Informacionog sistema.
  • Izvještaji za prethodne godine (2012 do 2022.g.) su prema odredbama navedene uredbe Fond ne može obraditi niti izdati Rješenje jer obaveza izvještavanja propisana Uredbom počinje sa obračunskom 2023.g.
  • U slučaju da obveznika izvještavanja u tekućoj godini nije imao plasmana električnih i elektronskih proizvoda potrebno je da kroz Informacioni sistem o tome izvijesti kako je to definisano u Informacionom sistemu.

Obveznici plaćanja naknade za plastične kese tregerice

Naziv
Godina
Obrasci

OBRAZAC Izvještaja o količini plastičnih kesa stavljenih u promet

Uputstvo o provođenju UREDBE o naknadama za plastične kese tregerice

Obveznici izvještavanja prema Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka

Naziv
Godina
Obrasci

Izvještaj/Tabela 1 - Osnovni podaci o izvoru emisije u zrak, potrošnja i kvalitet goriva u obračunskoj godini

UPUTSTVO ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA SO2, CO2 I ČVRSTIH ČESTICA U ZRAK ZA OBVEZNIKE UREDBE O VRSTAMA NAKNADA I KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADA ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

OBRAZAC ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA IZ POSTROJENJA ZA SAGORIJEVANJE

OBRAZAC ZA PRORAČUN GODIŠNJIH EMISIJA ZA TEHNOLOŠKA POSTROJENJA