Obveznici plaćanja naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

OBAVIJEST za obveznike

2013.

OBRASCI za 2012. godinu

2012.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1. - Vrste i količine ambalaže

2012.

OBRASCI za 2013., 2014. i 2015. godinu

2013., 2014., 2015.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1 - Vrste i količne ambalaže

2013.

Obveznici plaćanja naknade za električni i elektronski otpad

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

OBAVIJEST za obveznike

2013.

OBRAZAC 1. - Registarski podaci obveznika

OBRASCI za 2012. godinu

2012.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1. - Količine i razredi električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2012. godinu

2012.

IZVJEŠTAJ/TABELA 2. - Lista razreda i podrazreda električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2012. godinu

2012.

OBRAZAC 1. - Registarski podaci obveznika

OBRASCI za 2013. godinu

2013.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1. - Količine i razredi električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2013. godinu

2013.

IZVJEŠTAJ/TABELA 2. - Lista razreda i podrazreda električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2013. godinu

2013.

OBRAZAC 1. - Registarski podaci obveznika

OBRASCI za 2014. godinu

2014.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1. - Količine i razredi električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2014. godinu

2014.

IZVJEŠTAJ/TABELA 2. - Lista razreda i podrazreda električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2014. godinu

2014.

OBRAZAC 1. - Registarski podaci obveznika

OBRASCI za 2015., 2016. i 2017. godinu

2015.

IZVJEŠTAJ/TABELA 1. - Količine i razredi električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2015., 2016. i 2017. godinu Stupanjem na snagu „Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih uređaja“ (Službene novine FBiH br.107/14), usvojena je jedinstvena mjerna jedinica kilogrami. To podrazumijeva da svi podaci o količinama elektronskih i električnih uređaja (uvezenih, proizvedenih, izvezenih, plasiranih), koji se prikazuju u izvještaju, moraju biti prikazani u kilogramima. Prvi izvještajni period za koji vrijedi izmjena je 1/2 2015. godine, odnosno prvi obračunski period u 2015. godini.

2015.

IZVJEŠTAJ/TABELA 2. - Lista razreda i podrazreda električne i elektronske opreme

OBRASCI za 2015., 2016. i 2017. godinu

2015.

Obveznici plaćanja naknade za plastične kese tregerice

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

Uputstvo o provođenju UREDBE o naknadama za plastične kese tregerice OBRAZAC Izvještaja o količini plastičnih kesa stavljenih u promet

2014.

Izjave

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

Izjava Obveznika o nemanju uvoza, proizvodnje, pakovanja, prepakivanja, punjenja i distribucije proizvoda upakovanih u ambalažu Izjava o tajnosti poslovnih podataka za ambalažu i ambalažni otpad

Ambalaža i ambalažni otpad

Izjava Obveznika o nemanju uvoza, proizvodnje i distribucije električnih i elektronskih uređaja

Električni i elektronski otpad

Izjava o tajnosti poslovnih podataka za otpad od električnih i elektronskih uređaja

Električni i elektronski otpad

Izvještavanje OPERATERA SISTEMA upravljanja električnim i elektronskim otpadom

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE OBRAZACA ZA IZVJEŠTAVANJE PO PITANJU ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

2014.

ŠEMATSKI PRIKAZ obveznika izvještavanja i šifri izvještaja sa tokom izvještavanja za EE otpad

2014.

A1 Obrazac EEO-ISO-01

Obrazac za izvještavanje sakupljača otpada prilikom preuzimanja otpada od pravnih i/ili privatnih lica

A2 Obrazac EEO-IOO-01

Obrazac za izvještavanje obrađivača/operatora posebnih kategorija otpada/reciklera otpada prilikom preuzimanja otpada od pravnih i/ili privatnih lica

A3 Obrazac EEO-IOO-02

Obrazac za izvještavanje obrađivača/operatora posebnih kategorija otpada/reciklera otpada o obrađenim količinama EE otpada

A4 Obrazac EEO-IIO-01

Obrazac za izvještavanje izvoznika otpada i dijelova otpada radi oporabe ili zbrinjavanja otpada izvan BiH

A5 Obrazac EEO-IPK-01

Obrazac za izvještavanje servisera EE uređaja o obradi otpadnih EE uređaja u svrhu ponovnog plasmana EE uređaja na tržište kao polovnih

A6 Obrazac EEO-IPK-02

Obrazac za izvještavanje servisera EE uređaja o plasmanu osposobljenih polovnih EE uređaja na tržište - ponovna upotreba

A7 Obrazac EEO-IZO-01

Obrazac za izvještavanje o finalnom zbrinjavanju/odlaganju/spaljivanju otpada

A8 Obrazac EEO-IPSO-01

Obrazac za izvještavanje o skladištenim količinama EE otpada

B1 Obrazac EEO-OS-ISO

Izvještaj operatera sistema o sakupljenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B2 Obrazac EEO-OS-IOO

Izvještaj operatera sistema o oporabljenim/obrađenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B3 Obrazac EEO-OS-IIO

Izvještaj operatera sistema o izvezenim količinama otpadne elektronske i električne opreme

B4 Obrazac EEO-OS-IPK

Izvještaj operatera sistema o ponovo plasiranim količinama polovne elektronske i električne opreme

B5 Obrazac EEO-OS-IZO

Izvještaj operatera sistema o finalno zbrinutim/deponovanim količinama EE otpada

B6 Obrazac EEO-OS-IPSO

Izvještaj operatera sistema o skladištenim količinama otpadne i/ili polovne elektronske i električne opreme

B7 Obrazac EEO-OS-FI

Izvještaj operatera sistema o prikupljenim naknadama po pitanju plasmana električnih i elektronskih uređaja i sredstvima uloženim u uspostavljanje i vođenje sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih uređaja

Obveznici izvještavanja prema Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka

Naziv
Opis
Godina
Obrasci

Izvještaj/Tabela 1 - Osnovni podaci o izvoru emisije u zrak, potrošnja i kvalitet goriva u obračunskoj godini