Uredbe

Naziv
Uredba o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 47/22)
Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)
UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)
UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I UVJETIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA (''Službene novine Federacije BiH'', broj:59/21)
Uredba o Informacionom sistemu("Službene novine Federacije BiH", broj: 97-18)
Uredba o naknadama za plastične kese tregerice ("Službene novine Federacije BiH", broj: 9/14)
Uredba o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/11)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj:107/14)
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11)
Uredba o izmjeni Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine FBiH", broj: 26/11)

 

 

Izračun posebne naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila za sljedeće vrste vozila:

Naziv
Godina
Obrasci

Osobni automobili

Autobusi

Teretni automobili

Kombinirani automobili

Mopedi

Motocikli

Radni strojevi

Radna vozila

Traktori