Smjernice za korisnike sredstava FZOFBiH: Informiranje i vidljivost projekata sufinansiranih iz sredstava FZOFBiH

Smjernice za korisnike sredstava FZOFBiH: Informiranje i vidljivost projekata sufinansiranih iz sredstava FZOFBiH

SMJERNICE ZA KORISNIKE SREDSTAVA

Informiranje i vidljivost projekata sufinansiranih iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

FZOFBiH Smjernice za informiranje i vidljivost projekata izradio je Fond za zaštitu okoliša FBiH kako bi svi projekti koji su djelimično ili u cjelosti finansijski podržani od strane Fonda bili na odgovarajući način predstavljeni i kao takvi prepoznati u javnosti.

Smjernice služe kao pomoć korisnicima projekata sufinansiranih iz sredstava Fonda prilikom ispunjavanja njihovih obaveza vezanih uz informiranje i vidljivost projekata, a cilj je:

  • Prezentirati ciljeve, aktivnosti i rezultate projekata zaštite okoliša koji su finansirani sredstvima Fonda
  • Informisanje i podizanje svijesti šire javnosti, medija i partnera o ulozi Fonda, te objava činjenica da Fond sufinansira projekat
  • Podijeliti znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

Rad Fonda je javan. 

Ove Smjernice zasnivaju se na načelu transparentnosti, javnosti, objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda dobre prakse, koje Fond primjenjuje u obavljanju svoje djelatnosti.

Informiranje, promocija i vidljivost podrazumijevaju aktivnosti koje se provode uz implementaciju svakog pojedinačnog projekta sufinansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, sve u svrhu podizanja svijesti i spoznaje o ulozi Fonda u finansiranju projekata, te osiguranja transparentnosti.

 

Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta