Obrasci građevinski otpad

Svi obveznici koji vrše produkciju građevinskog otpada u koje spadaju građevinske kompanije i investitoru koji vrše izgradnju, sanaciju, rušenje, adaptaciju ili bilo koji drugi proces građenja objekata i infrastrukture visokogradnje i niskogradnje su dužni da vode podatke o nastanku i kretanju građevinskog kao i ostalih vrsta otpada. podatke o nastanku, kretanju, obradi i odlaganju građevinskog (kao i ostalih vrsta otpada) potrebno je unijeti u Informacioni sistem upravljanja otpadom putem stranice www.otpadfbih.ba na kojoj možete pronaći i dodatne informacije o načinu vođenja podataka u Informacionom sistemu upravljanja otpadom.