Obveznici plaćanja naknada

Zagađivači okoliša, obaveznici plaćanja naknada iz člana 18., stava 1., alineje 1.  Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, su:

pravna i fizička lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša, drugih okolinskih zakona i/ili međunarodnih propisa;

pravna i fizička lica koja proizvode ili uvoze proizvode/robe koje su štetne tvari ili ih sadrže, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, drugim propisima i/ili međunarodnim propisima, odnosno, proizvode/robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš;

 energetski subjekti koji obavljanjem energetske djelatnosti onečišćuju okoliš, te pravna lica koja potrošnjom energije onečišćuju okoliš.


Korisnici okoliša, obaveznici plaćanja naknada iz člana 18., stave 1., alineje 2. Zakona o Fondu, su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama, odnosno građevnim cjelinama koje služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti, za koje je propisana obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš.


Obaveznici plaćanja posebne naknade iz člana 18., stave 1., alineja 3. Zakona o Fondu su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili ovlaštenici prava na motornim vozilima.