Javnost rada Fonda

Rad Fonda je javan. 

U obavljanju svoje djelatnosti, Fond primjenjuje načela transparentnosti, javnosti, objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjeni međunarodno priznatih standarda dobre prakse. Svoj rad ostvaruje u saradnji sa stručnim, naučnim i drugim institucijama na svim nivoima.

Svojim radom Fond promovira ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sistematskog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša, očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije, kao osnovnih uslova održivog razvoja, a sve u cilju postizanja osnovnog prava građana na zdrav okoliš.

Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda, možete ih postaviti ovdje, a djelatnici Fonda će odgovoriti na svako Vaše pitanje.

Zbog velikog interesa i brojnih pristiglih pitanja, molimo Vas za razumijevanje ukoliko će odgovor zahtijevati dulje vrijeme čekanja.