28. Februara 2020.

Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu učešća u Programu razvojne saradnje Republike Češke u BiH u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu člana 4. stav 1.alineja 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7. stav 1. tačka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06, 1/15 i 62/15),  a u skladu sa tačkom 2. člana 4. Pravilnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima br. UO-01-3-8-21-2/2018 od 13.12.2018. godine i Odlukom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o uključivanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u Program razvojne saradnje Republike Češke u BiH za period 2020-2022 broj: UO-01-3-3-29-2/2020 od 25.02.2020. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu učešća u Programu razvojne saradnje Republike Češke u BiH  u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Pozivaju sve svi zainteresirani subjekti da iskažu svoj interes za učešće u Programu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Poziva.

Sve prijave, u skladu sa „Općim uslovima i informacijama“ navedenim u tekstu Poziva, slati isključivo elektronski na e-mail adresu: info@fzofbih.org.ba

Tekst Poziva za izražavanje interesa i Obrazac za prijavu možete preuzeti na linkovima: