14. Jula 2023.

Poziv za dostavljanje ponuda (nabavka radova)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Grant broj: Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund no: FP051)

POZIV NA LINKU:

Rok za dostavu ponuda produžava za sedam (7) dana. Novi rok za dostavu ponuda je 01.09.2023. godine do 12 sati. Otvaranje ponuda je 01.09.2023. godine u 12.30 sati u prostorijama Fonda.