24. Novembra 2023.

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih u vremenskom periodu od 10.- 12.11.2023.godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške JP EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu BPEU SS 2023-1, a na temelju Izvještaja br. 4., pravo na korištenje sredstava ostvarila su 53 podnosioca prijava u ukupnom iznosu od 232.248,28 KM i to:

Preuzmite odluku: