15. Maja 2024.

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-2

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske  efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu  JP BPEU MMSP 2024-2

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 5.619.043,01 KM 

Vrijeme trajanja Javnog poziva je od dana njegove objave pa do raspodjele sredstava, a  najkasnije do 14.06.2024. godine

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi: