17. Oktobra 2022.

Izvještaj o stanju okoliša FBiH

Informacija o stanju okoliša predstavlja jedan od osnovnih dokumenta, kojim se daje ocjena ukupnog stanja okoliša određenog područja. U skladu sa Zaključkom  Vlade FBiH sa 170. sjednice (broj 73/2019), Fond je u prethodnom periodu izvršio sve neophodne radnje i izradio pilot Izvještaj o stanju okoliša Federacije BiH 2022.

Kao nositelj aktivnosti Fond za zaštitu okoliša Fedracije BiH (FZO FBiH) je uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOiT), putem tenderske procedure, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, angažovao konzorciji konsultantskih firmi iz BiH. Konzorciji su sačinjavali Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS-a Banja Luka.

Direktno na izradi dokumenta su bila uključena tri stručna tima (stručni tim konsultanata, stručni tim FZO FBiH i stručni tim FMOiT-a), koji su ukupno brojali 24 stručnjaka, iz različitih oblasti okoliša. Sam Izvještaj je rezultat rada znatno većeg broja stručnih lica, koja su u komunikaciji sa navedenim stručnim timovima, dali svoj nemjerljiv doprinos prilikom izrade ovog dokumenta.

14 institucija iz BiH i Federcije BiH su stručno podržale izradu Izvještaja. Pored navedenih ministarstava, zavoda, agencija i uprava, korišteni su podaci velikog broja instituta, fakulteta i organizacija, koje unutar svog djelokruga obuhvataju pojedine oblasti okoliša unutar Fedracije BiH.

Izvještaj je koncipiran na DIPSR metodologiji, koja u sebi uključuje i upotrebu indikatora stanja okoliša. U svrhu izrade Izvještaja, Fond je primjenio Listu od 58 indikatora (usvojenih od strane Vijeća ministara BiH u 2018. godini). Pored usvojenih indikatora, u Izvještaju se nalazi i lista od 20 predložežnih indikatora, koji trebaju u budućnosti biti razmatrani, te eventualno usvojeni, od strane nadležnih tijela u Fedraciji BiH.

Izvještaj predstavlja dokument od 354 strane, koji je podjeljen na 5 poglavlja (Uvod, Karakteristike FBiH, Društveno-ekonomska pozadina, Procjena stanja okoliša po temama i Sigurnost okoliša i zdravlje ljudi) i 2 priloga (Usvojeni indikatori od Vijeća ministara BiH i Prijedlozi novih indikatora).  Unutar navedenih poglavlja nalazi se 100 tabela i grafikona kao i 136 slika.

Pored izrade Izvještaja, urađena je i Brošura #OKOLIŠFBiH2022,  koja na jednostavan način prikazuje pojedine segmente okoliša u Federaciji BiH.

Oba dokumenta nastoje da u skladu sa evropskim načelima daju uvid u stanje okoliša FBiH, s ciljem uvođenja prakse objavljivanja aktualnih podataka o okolišu u FBiH, na način koji je razumljiv javnosti i donosiocima odluka, ali i ukažu na nedostatke i nedosljednosti u prikupljanju i obradi podataka kako bi se isti u narednom periodu uklonili čimee bi i naredni izvještaj trebao biti kvalitetniji. Pored štampanih primjeraka, obje publikcije su pripremljene i u digitalnoj formi.