6. Aprila 2020.

Čibukčić: Fond svoje kapacitete stavlja u funkciju borbe protiv koronavirusa

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, s direktorom Fuadom Čibukčićem na čelu, odmah po proglašenju stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa na sjednici Vlade FBiH 16. marta poduzeo je odgovarajuće korake za pravovremenu reakciju u svom kapacitetu. 

Direktor Fonda je 20. marta 2020. godine uputio prijedlog Upravnom odboru da se donese rebalans budžeta, te da se sva raspoloživa sredstva preusmjere u fond za interventna sredstva, a potom dalje u skladu sa odlukama Federalne vlade za nabavku medicinske opreme gdje je to najpotrebnije. Odluka Upravnog odbora o rebalansu donesena je 25. marta, te je o njoj obaviješteno nadležno Ministarstvo okoliša i turizma.

Nadalje, s obzirom na to da je Fond za zaštitu okoliša 25. februara raspisao javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i aktivnosti s područja zaštite okoliša (rok za aplikacije zbog novonastale situacije produžen do 10. aprila), treba istaći da se ovaj konkurs imao provesti iz planiranog pritoka sredstava i prema planu rada donesenom u novembru 2019. godine, a ne iz sredstava kojima Fond trenutno raspolaže, piše “Dnevni avaz”.

Iako je jasno da se Fond za zaštitu okoliša i prije donošenja mjera samoinicijativno stavio na raspolaganje Vladi FBiH i poduzeo prve korake u jačanju kapaciteta potrebnih za saniranje posljedica uzrokovanih koronavirusom, Čibukčić je najavio da će Fond ubuduće donositi rebalanse budžeta u skladu s prilivom sredstava, te odgovoriti na sve odluke Vlade.

Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kazala je da je Fond za zaštitu okoliša odmah po proglašenju stanja nesreće izazvane koronavirusom sva svoja raspoloživa sredstva stavio na raspolaganje Vladi FBiH.

– Vlada FBiH će ove sedmice donijeti svoj rebalans budžeta, a potom krenuti sa rebalansima svih vanbudžetskih fondova i agencija, kao i javnih preduzeća. Sredstva u agencijama i fondovima prikupljaju se na zakonom propisani način, a zakoni definišu i utrošak tih sredstava. Stoga je iznimno važno da se napravi valjana analiza potrebnih projekata koji se moraju i trebaju realizirati i finalizirati obzirom da mnogi projekti u zgradarstvu, zaštiti zraka, vodoinstalacija i sl. predstavljaju pomoć privredi u smislu angažovanja građevinskih kompanija, što u konačnici podiže DBP i omogućava da ove kompanije zadrže ili uposle nove radnike – kazala je Đapo.

Također, navodi da je namjera Vlade FBiH da sva sredstva prikupljena rebalansima agencija i fondova usmjeri na Stabilizaciski fond.