Aktivnosti - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

15. Maja 2024.

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-2

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrš...
Više
15. Aprila 2024.

Poziv za dostavljanje ponuda (nabavka radova)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini Grant broj: Zeleni klimatski fond (...
Više
6. Aprila 2024.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2024. godinu

Cilj Javnog konkursa je prikupljanje projektnih prijava po programskim aktivnostima (LOT-ovima) za raspodjelu sredstava Fonda u vidu finansijske pomoći.&...
Više
4. Aprila 2024.

Zahtjev za izražavanje interesa (konsultantske usluge – odabir individualnog konsultanta)

Broj: 01-07-03-356-1857/2024Sarajevo, 02.04.2024. godine ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA (KONSULTANTSKE USLUGE – ODABIR INDIVIDUALNOG KONSULTANTA) Projekat: Povećanje ...
Više
16. Februara 2024.

Potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti upravljanja sa otpanim gumama, baterijama i akumulatorima, otpadnim vozilima i otpadnim uljima

Potpisivanje ugovora o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti upravljanja sa otpanim gumama, baterijama i akumulatorima, otpadnim ...
Više
15. Februara 2024.

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu JP BPEU MMSP 2024-1

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške ...
Više