4. Aprila 2024.

Zahtjev za izražavanje interesa (konsultantske usluge – odabir individualnog konsultanta)

Broj: 01-07-03-356-1857/2024
Sarajevo, 02.04.2024. godine

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(KONSULTANTSKE USLUGE – ODABIR INDIVIDUALNOG KONSULTANTA)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Grant broj: Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund no: FP051)

Naziv pozicije: Individualni konsultant za pružanje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova za 2 javna objekta na području općine Tešanj, Federacija BiH – 2 izvršioca

Trajanje ugovora je:
pet (5) mjeseci (vrijeme izvođenja radova 4 mjeseca, 15 dana prije/poslije radova).
Očekivan period: april 2024. – august 2024. godine

Referentni broj: BA-UNDP-FZOFBIH-IC-24-07

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Fond za zaštitu okoliša FBiH (u daljem tekstu „Klijent“), kao jedan od implementatora i sufinansijera Projekta, je odgovoran za pripremu, koordinaciju, upravljanje i provedbu Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući nabavku, ugovaranje i plaćanje svih roba, radova i usluga u vezi sa Projektom.

Jedna od projektnih aktivnosti je i osiguranje nadzora nad izvođenjem radova/mjera s ciljem unaprjeđenja energijske efikasnosti u objektima javne namjene širom Federacije Bosne i Hercegovine, te Klijent namjerava iskoristiti dio projektnih sredstava za angažman individualnog konsultanta, koji će pružiti uslugu nadzora nad izvođenjem radova na objektima O.Š. ,,Rešad Kadić’’, P.Š. Džemilić Planje, Tešanj i O.Š. ,,Džemal Bijedić“, Miljanovci, Tešanj, a sve prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Po osnovu Javnog poziva za učešće u projektu „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini“, raspisanog od strane Klijenta, odabrani su objekti javne namjene koji će biti sufinansirani kroz Projekat. U prethodnoj fazi je, prema preporučenim mjerama iz detaljnog energijskog audita, za odabrane objekte izrađena projektno-tehnička dokumentacija. Ista je bila osnov za provođenje tenderske procedure nabavke izvođača radova odnosno implementacije samih mjera povećanja energijske efikasnosti na objektima.

Od Konsultanta se očekuje da: 

 • Provede stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova i osigura da se radovi/mjere energijske efikasnosti izvode prema tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama sa zadovoljavajućom preciznošću i kvalitetom, te u skladu sa zahtjevima Klijenta.

Konsultantska usluga podjeljena je na LOT-ove kako slijedi:

 • LOT 1: pružanje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova za dva javna objekta na području općine Tešanj, Federacija BiH – arhitektonsko-građevinske mjere

LOT 2: pružanje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova za dva javna objekta na području općine Tešanj, Federacija BiH – mašinske instalacije

Projektni zadatak (ToR) za svaki lot može se naći na web stranici: www.fzofbih.org.ba.

LOT 1 – pružanje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova za dva javna objekta na području općine Tešanj, Federacija BiH – arhitektonsko-građevinske mjere  – 1 izvršilac

Fond za zaštitu okoliša FBiH ovim putem poziva kvalificirane konsultante da izraze svoj interes za pružanje navedenih usluga. Zainteresirani konsultanti trebaju dostaviti metodologiju kojom će prezentirati izvršenje aktivnosti iz Projektnog zadatka, te pružiti informacije kojima dokazuju da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje Usluga.

Rok za izvršenje kompletne konsultantske usluge je pet (5) mjeseci (vrijeme izvođenja radova 4 mjesecia 15 dana prije/poslije radova). Očekivan period: april 2024. – august 2024. godine.

Očekivani broj dana angažmana: maksimalno 15 dana

Kvalifikacioni kriteriji su: 

Akademske kvalifikacije/obrazovanje:

 • Univerzitetska diploma, VSS, dipl.ing.arhitekture/građevine;
 • Položen stručni ispit iz oblasti arhitekture/građevine.

Iskustvo:

 • Minimalno deset (10) godina radnog iskustva u izradi projektno-tehničke dokumentacije i nadzoru nad izvođenjem radova;
 • Iskustvo na projektima sa fokusom na implementaciji/nadzoru/kontroli kvaliteta energijske efikasnosti u građevinarstvu.

Ostali zahtjevi:

 • Dobro poznavanje i razumijevanje zakona o prostornom uređenju i građenju, podzakonskih akata, tehničkih propisa, općih i posebnih tehničkih uslova i profesionalnih kodeksa koji uređuju EE rekonstrukciju javnih objekata
 • Računarska pismenost: rad u MS Office, komunikacija putem e-pošte;
 • Dobre komunikacijske vještine.

LOT 2: pružanje usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova za dva javna objekta na području općine Tešanj, Federacija BiH – mašinske instalacije – 1 izvršilac

Fond za zaštitu okoliša FBiH ovim putem poziva kvalificirane konsultante da izraze svoj interes za pružanje navedenih usluga. Zainteresirani konsultanti trebaju dostaviti metodologiju kojom će prezentirati izvršenje aktivnosti iz Projektnog zadatka, te pružiti informacije kojima dokazuju da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje Usluga.

Rok za izvršenje kompletne konsultantske usluge je pet (5) mjeseci (vrijeme izvođenja radova 4 mjesecia 15 dana prije/poslije radova). Očekivan period: april 2024. – august 2024. godine.

Očekivani broj dana angažmana: maksimalno 12 dana

Akademske kvalifikacije/obrazovanje

 • Univerzitetska diploma, VSS, dipl.ing.mašinstva;
 • Položen stručni ispit u oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja (KGH);

Iskustvo

 • Minimalno deset (10) godina radnog iskustva u pripremi, realizaciji, praćenju, nadzoru i osiguranju kvaliteta projekata energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • Iskustvo u radu u složenim okruženjima i implementaciji srednjih do većih infrastrukturnih projekata u oblasti poboljšanja energijske efikasnosti javnih objekata;

Ostali zahtjevi

 • Dobro poznavanje i razumijevanje zakona o prostornom uređenju i građenju, podzakonskih akata, tehničkih propisa, općih i posebnih tehničkih uslova i profesionalnih kodeksa koji uređuju EE rekonstrukciju javnih objekata;
 • Posjedovanje analitičkih i metodoloških vještina;
 • Računarska pismenost: rad u MS Office, komunikacija putem e-pošte;
 • Dobre komunikacijske vještine.

Konsultanti će biti izabrani u skladu s metodom IC – Individual Consultant Selection navedenom u Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF, august 2018. („Regulations”).

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: info-ee@fzofbih.org.ba.

Izrazi interesa sa CV-jem moraju se dostaviti kao prilog e-mailu na adresu info-ee@fzofbih.org.ba do 17.04.2024. godine. 

S poštovanjem, 

direktor, Slađan Bevanda