23. Avgusta 2021.

Zahtjev za izražavanje interesa – konsultantske usluge / odabir firmi

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Grant broj: Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund no: FP051)

Naslov zadatka:  Provođenje obuka za 2763 imenovana lica iz organizacione šeme upravljanja energijom u FBiH  

Referentni broj: BA-UNDP-FZOFBIH-CQ-21-01

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund za troškove projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini i namjerava iskoristiti dio ovih sredstava za plaćanja za konsultantske usluge.

Konsultantske usluge („Usluge“) uključuju izvođenje obuke-treninga za 2763 imenovana energijska koordinatora/menadžera/saradnika, obezbjeđivanje pratećih logističkih uslova: ugovoranje, transport, smještaj, lokalni prevoz i smještaj trenera,  obezbjeđivanje potrebne opreme za izvođenje obuka uključujući nabavku laptopa, obezbjeđivanje odgovarajućih prostora sa naglaskom na poštivanje epidemioloških mjera u  vezi pandemije virusa SARS COV-2, dizajn, priprema, štampa i distribucija svih materijala za trening, itd. Obuke će se izvoditi na različitim lokacijama u FBiH. Period implementacije je septembar 2021. – april 2023.

Detaljni opis zadatka (TOR) može se naći na sljedećoj web stranici: www.fzofbih.org.ba

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ovim putem poziva kvalificirane konsultantske firme („Konsultanti“) da izraze svoj interes za pružanje navedenih usluga. Zainteresirani konsultanti trebaju pružiti informacije kojima dokazuju da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje Usluga. Kvalifikacioni kriteriji su:

Finansijski: minimalni prosječni godišnji finansijski promet od 500.000 KM za prethodne četiri godine (2017-2020).

Iskustvo: minimalno dva (2) slična ugovora,  uspješno završena tokom posljednjih 5 (pet) godina. Sličnost se zasniva na broju učesnika, lokacija, složenosti, metoda i/ili drugim karakteristikama. Pojedinosti referentnih ugovora uključuju vrijednost ugovora, lokaciju (lokacije), broj osoblja uključenog u ugovor(e), ime klijenta (klijenata), ime partnera za izvršenje ugovora, izvore finansiranja, vrstu pruženih usluga, datume početka i završetka ugovora, kratki opis ugovora.

Konsultant će obezbijediti adekvatne timove individualnih eksperata kako slijedi: (i) tim za vođenje projekta i (ii) timove saradnika koji će se baviti potrebnom logistikom/organizacijom treninga.

Kvalifikacije i iskustvo ključnih individualnih stručnjaka (u timovima) neće biti uključeni u kriterije užeg izbora, niti će isti biti ocijenjeni u ovoj fazi užeg izbora, zato CV ovih ključnih stručnjaka ne treba dostavljati kroz izražavanje interesa.

Zainteresovani  konsultanti  trebaju analizirati Odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17  Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, august 2018. („Regulations”), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf, u kojoj se iznosi politika Svjetske banke o sukobu interesa.

Konsultanti se mogu udruživati ​​s drugim firmama kako bi poboljšali svoje kvalifikacije, ali trebaju jasno naznačiti da li je udruženje u obliku zajedničkog ulaganja (JV) i/ili u obliku podugovaranja. U slučaju zajedničkog ulaganja, svi partneri u zajedničkom ulaganju će solidarno i pojedinačno odgovarati za izvršenje cjelokupnog ugovora, ako budu izabrani.

Konsultant će biti izabran u skladu s metodom CQS-Consultant Qualification Selection navedenom u “Regulations”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena od 12:00 do 15:00 sati. Izrazi interesa moraju se dostaviti kao prilog emailu na donju adresu (e-poštom) do 06.09.2021.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 39A

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 723 081

Fax. +387 33 723 688

E-mail: info-ee@fzofbih.org.ba