5. Juna 2023.

Svjetski dan zaštite okoliša: #BeatPlasticPollution

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna kako bi se podigla globalna svijest o pitanjima životne sredine i podstaklo kolektivno djelovanje ka održivoj budućnosti. Svjetski dan zaštite okoliša 2023. godine će se fokusirati na temu „Rješenja za onečišćenje plastikom“ u okviru kampanje #BeatPlasticPollution, naglašavajući hitnu potrebu očuvanja i obnove ekosistema naše planete.

Obilježava se svake godine od 1974. godine od strane UNEP-a, ovaj događaj je izrastao u najveću globalnu platformu očuvanja okoliša, sa milionima ljudi širom svjeta koji se uključuju u aktivnosti zaštite planete. Ove godine je 50. godišnjica Svjetskog dana okoliša.

Kampanja “Pobijedi zagađenje od plastike” je globalna inicijativa koja ima za cilj podizanje svijesti o štetnom utjecaju plastičnog zagađenja na našu okolinu i promoviranje akcija za smanjenje plastičnog otpada.

Nekoliko činjenica o plastici:

  • Svijet proizvede preko 400 milijuna tona nove plastike svake godine, što je ekvivalent više od 43.300 Eiffelovih tornjeva;
  • Oko 99% plastike potječe iz fosilnih goriva poput nafte, plina i ugljena;
  • Procjenjuje se da 19-23 miliona tona godišnje završi u jezerima, rijekama i morima;
  • Razgradnjom plastike na tlu i u vodi se stvara mikroplastika koja pronalazi svoj put u lancu ishrane i već je možemo  naći u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, pa čak i u zraku koji udišemo;
  • Svake sedmice u svoj organizam unesemo plastike u težini jedne kreditne kartice;
  • Više od 10 000 hemikalija koristi se u plastici, a mnoge od njih su štetne za ljude;
  • Manje od 10% plastičnog otpada se reciklira.

Cilj ovogodišnje kampanje #BeatPlasticPollution je razumijevanje da svaki komad plastike koji koristimo i odbacujemo ima dugoročne posljedice. Kampanja nastoji educirati pojedince o štetnim utjecajima plastičnog zagađenja na našu okolinu, uključujući razorne učinke na morski život, ekosisteme i cjelokupno zdravlje naše planete.

Detaljnije podatke o ovoj kampanji moguće je pronaći na službenoj stranici WED-a https://www.worldenvironmentday.global/

Fond za zaštitu okoliša FBiH, kroz svoju djelatnost koju jednim dijelom čini prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kontinuirano od 2011. godine radi na poboljšanju i očuvanju stanja okoliša kroz poticanje i financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ranije je prepoznata potreba Federacije BiH za sistemskim prikupljanjem podataka u oblasti okoliša koji bi bila osnova kako za izradu propisa, planova i strategija, ali i osnova za praćenje stanja okoliša i izradu izvještaja, a navedene obaveze su putem Zakona o zaštiti okoliša iz 2021.g. date u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

U skladu sa navedenim Fond je već u 2022.g. izradio prvi Izvještaj o stanju okoliša FBiH. Pored navedenog, Fond je počeo sa razvojem informacionih sistema kao alata za sistemsko prikupljanje podataka u oblasti zaštite okoliša.  Trenutno su u funkciji Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH, Informacioni sistem zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine, Informacioni sistem energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a uskoro se očekuje i puštanje u operativni rad dijela informacionog  sistema okoliša EIS CC koji se bavi pitanjem klimatskih promjena i adaptacija na klimatske promjene, te izradom indikatora u oblasti klimatskih promjena, ali i zaštite okoliša generalno.  

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH www.otpadfbih.ba, je platforma čija je osnovna svrha sistemsko prikupljanje i praćenje podataka o nastanku i kretanju otpada od mjesta njegovog nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavanja uključujući kao i učešće svih aktera u lancu upravljanja otpadom.

Prema  odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja su:

  • sva pravna lica koja produkuju otpad (kao dio svoje djelatnosti/poslovanja),
  • pravna lica koja upravljanju otpadom (JKP, recikleri, sakupljači, obrađivači i itd.),
  • pravna  lica koja uvoze, proizvode i plasiraju proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada ,

Isti su dužni da se registruju i uredno unose podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH.

Korisnici sistema, odnosno podataka, su nadležne institucije na svim nivoima od lokalnog do državnog, a isti imaju direktni pristup sistemu svako u svojoj nadležnosti.

Dakle, prvi put imamo sistem koji omogućuva sveobuhvatno prikupljanje podataka o nastanku i kretanju otpada kao i svim akterima koji učestvuju u tom procesu, na jednom mjestu, za potrebe svih korisnika.

Fond za zaštitu okoliša poziva sva pravna lica da podrže Dan zaštite okoliša na način da se registruju u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i unesu podatke o nastanku i kretanju svog otpada ili tuđeg otpada sa kojim upravljaju u skladu sa ovlaštenjima. Na ovaj način će Federacija BiH/BiH imati kvalitetne, sveobuhvatne i cjelovite podatake, što je jedan od preduslova da se ciljano pristupi rješavanju ključnih problema u oblasti upravljanja otpadom.

Neka ovaj Dan zaštite okoliša bude trenutak kada svi zajedno djelujemo za bolju budućnost.

Hvala vam na podršci!