4. Juna 2010.

Svjetski dan zaštite okoliša – 05. juni 2010. godine

Iskrene čestitke u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša svim građanima Bosne i Hercegovine, u ime Fonda za zaštitu okoliša FBiH i u svoje lično ime, upućuje direktor Safet Harbinja, uz apel za individualni angažman, prevenciju degradacije životne okoline, odgovorno ponašanje i podizanje ekološke svijesti, i poziva vlasti da iniciraju aktivnosti koje su usmjerene ka održivom razvoju, očuvanju i unapređenju životne sredine, a prevashodno se odnose na što hitnije donošenje zakonske regulative i donošenje konvencija na međunarodnom nivou.


Svjetski dan zaštite okoliša je prilika da ukažemo na obaveze i odgovornosti građana, kao i da raznim aktivnostima, svako na svoj način, doprinesemo globalnim naporima zaštite prirodne okoline.


Fond za zaštitu okoliša FBiH će svoj doprinos obilježavanju 05. juna – Svjetskog dana zaštite okoliša, pružiti potpisivanjem Protokola o međusobnoj saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srpske.