18. Maja 2010.

Susret direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Fonda za zaštitu životne sredine RS – zajednički do rješenja!

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, na čelu sa direktorom Safetom Harbinjom, boravili su dana 18.05.2010, u radnoj posjeti Banja Luci i Fondu za zaštitu životne sredine RS. Goste je dočekao direktor Fonda, dr.Predrag Tomić sa najbližim saradnicima.

Susret u sjedištu Fonda za zaštitu životne sredine RS, je protekao u razmjeni mišljenja o dosadašnjim iskustvima o radu Fondova i njihovim unutarnjim strukturalnim organizacijama, kao i važnim tekućim pitanjima zaštite okoliša.  Izraženo je zadovoljstvo i postignut visok stupanj saglasnosti oko nužnosti jačanja saradnje dva fonda, koja je od zajedničkog interesa za obje strane.

U svjetlu mogućnosti unapređivanja odnosa, izražena je potreba za usklađivanjem strategija i planova Fondova oba entiteta, te su dogovoreni pravci saradnje u predstojećem periodu.

Poznato je da jedan od većih okolišnih problema u BiH predstavlja pitanje zbrinjavanja otpada, odnosno nedostatak adekvatne zakonske regulative. Na tom tragu, u fokusu razgovora je bila neophodnost pronalaženja rješenja za definiranje i provedbu mjera usmjerenih ka izgradnji održivog sistema gospodarenja otpadom.

Tačnije, predložena je izrada zajedničkih pravilnika u oblasti upravljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada i njihovoj implementaciji. Načelno je donesen zaključak o formiranju stručnog tijela sastavljenog od po 2 predstavnika iz oba entitetska Fonda, koji će sistematski i koordinirano pristupiti izradi pravilnika.

Konstatirano je da bi se ovakvim rješenjem, na nivou države postigla kompatibilnost u pogledu izrade jedinstvenih standarda i legislativnog okvira, čiji je nedostatak, u bh. prilikama, veliki problem.

Sugovornici su ocijenili da će formiranje ove zajedničke radne grupe zasigurno doprinijeti harmonizaciji postojećih zakonskih propisa dva Fonda u kontekstu upravljanja otpadom na nivou Bosne i Hercegovine, i tako stvoriti preduslove za jedinstven pristup svim relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama.