2. Juna 2021.

Rješavanje ključnih pitanja zaštite okoliša u Tuzli

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Zvjezdan Karadžin sa saradnicima danas je o rješavanju ključnih pitanja zaštite okoliša razgovarao sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuadom Čibukčićem.

“Potražili smo pomoć u vezi sa rješavanjem okolišnih problema koji se tiču sanacije jezera Modrac i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone grada Tuzle. S obzirom na to da se radi o velikim projektima, kao i o velikoj količini opasnog otpada, procijenjenom na 1.750 tona, obratili smo se Fondu za model iznalaženja rješenja. Putem javnog poziva Fonda aplicirat ćemo za sredstva izrade studija utjecaja na okoliš i sanacije tla zagađenog opasnim otpadom i njegovog uklanjanja i za izradu glavnog projekta sanacije Jezera Modrac u smislu sprečavanja daljeg unosa nanosnog materijala i čišćenja obala i dna jezera”, kazao je ministar Karadžin poslije sastanka sa direktorom Čibukčićem, te istakao da dvije institucije od ranije imaju dobru saradnju.

Prema izvještaju o količinama opasnog otpada kruksa u industrijskoj zoni Hak II u Tuzli, kruks se nalazi na dubini od pola do tri metra, a ukupna zapremina kruksa na deponiji je 1.200 – 1.500 kubnik metara. Hemijskom analizom utvrđene su povećane količine hlora, koji je kancerogen, korozivan i toksičan, te prisustvo i teških metala hrom, olovo i nikl.

“Fond za zaštitu okoliša FBiH uložit će maksimalne napore da se ovo ključno pitanje za Tuzlu riješi sistemski i na najefikasniji način”, dodao je direktor Čibukčić.