3. Juna 2010.

Projekat sufinansiranja čišćenja obala vodotoka 2010.

Neriješen problem odlaganja otpada u FBiH i široj zajednici, kao i nedostatak zakonske regulative, rezultirao je katastrofalnim stanjem riječnih obala, te njihovom opterečenošću otpadnim materijalom. Ovakvo stanje obala je posljedica nedovoljnog ulaganja u zaštitu voda, njihovih tokova i obala, zaštite od voda u slučaju poplava, ali i neadekvatnog gazdovanja otpadom u proteklom periodu. Posljednje poplave, koje su pogodile FBiH u periodu od januara do marta 2010. godine, najbolji su pokazatelj trenutnog stanja upravljanja otpadom sa jedne, te upravljanja vodenim resursima, sa druge strane.

Nedostatak pravnih instrumenata, infrastrukture i odbrambenih sistema od poplava, te zapuštenost postojećih (usljed ratnih dešavanja devedesetih godina prošloga vijeka), doveli su do katastrofalnih posljedica, koje su uočene na terenu nakon navedenih poplava. Ustanovljene su velike materijalne štete po lokalno stanovništvo, degradaciju zemljišta uz obale rijeka, kao i negativan uticaj zaostalog otpada na floru i faunu datog područja. Velike količine otpada, zaostale za vodom koja se povukla nakon poplava, za posljedicu imaju i ružan vizuelni efekat po lokalno stanovništvo, ali i potencijalne turiste koji prolaze magistralnim putevima uz obale ovih rijeka. Ukoliko Federacija Bosne i Hercegovine želi da razvija turizam, kao važnu granu privrede, neophodno je da brzo reaguje, te da u najkraćem vremenskom periodu riješi postojeći problem.


S obzirom na trenutno stanje na terenu, jedna od aktivnosti koja treba da se sprovede je i čišćenje obalnog terena od ambalažnog i drugog otpada. Ova akcija predstavlja samo jedan od koraka u nizu, koja za cilj ima poboljšanje upravljanja vodenim i drugim resursima u FBiH, kao i održivim upravljanjem otpada.
Jedan od uslova koji se mora ispuniti, kako bi uspješno realizovan projekat bio ekološki održiv, jeste donošenje sekundarne legislative u oblasti okoliša, koja uključuje veći broj podzakonskih akata (pravilnika).
U nastavku objavljujemo sažetak Projekta sufinansiranja čišćenja obala vodotoka 2010.