25. Marta 2020.

Produžuje se rok za prijave na Javne konkurse do 10. aprila

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, procijenio je da je neophodno produžiti rok za podnošenje prijava na Javne konkurse, te je u skladu s tim postupio Upravni odbor Fonda.

Tako je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio zaključak o produženju roka za dostavljanje prijava po Javnim konkursima JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3 za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.  

Krajnji rok za podnošenje prijava po navedenim Javnim konkursima produžava se za još 14 dana od dana zatvaranja Javnih konkursa, odnosno, krajnji rok je 10. 04. 2020. godine.