Pozivi

Naziv
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, broj: 01-04-2-4258/2022 od 16.11.2022. godine
Poziv za dostavu ponuda za nabavku pravnih usluga – zastupanja pred općinskim sudovima (broj: 01-04-2-4027/2022 od 24.10.2022. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika - eksterne obuka radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2361/2022 od 02.06.2022. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga objavljivanja javnih poziva i obavještenja iz djelokruga rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2307/2022 od 26.05.2022. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2126/2023 od 10.05.2022. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-3704/2021 od 17.11.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga eksterne reprezentacije za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2410/2021 od 01.06.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika – eksterne obuke radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-1623/2021 od 26.03.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga objavljivanja javnih poziva i obavještenja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-1622/2021 od 26.03.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga prevođenja i lektorisanja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-1621/2021 od 26.03.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-1620/2021 od 26.03.2021. godine)
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2824/2020 od 04.11.2020. godine)
Hotelski smještaj 2020
Tehnički pregled i registracija 2020
Eksterna reprezentacija 2020
Eksterne obuke 2020
Objava poziva 2020