16. Oktobra 2023.

Poziv za prijavu na novi set edukacija u Informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH

Kroz vođenje Informacionog sistema upravljanja otpadom FBiH, te kontakte sa obveznicima izvještavanja, uočeno je da još postoji potreba pravnih lica za dodatnim informacijama i pojašnjenjima rada u Informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH.

S tim u vezi, Fond za zaštitu okoliša FBiH donio je odluku da nastavi sa praksom provođenja edukacija za rad i korištenje Informacionog sistema upravljanja otpadom.

Pozivaju se svi zainteresirani obveznici unosa podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH, kao i institucije koje koriste podatke iz Informacionog sistema u  skladu sa svojim nadležnostima, da se jave ne edukacije Fonda.

Molimo zainteresirane obveznike da svoje prijave dostave do 31.11.2023. putem maila: obavijest@fzofbih.org.ba sa podacima:

–          Naziv kompanije i mjesto sjedišta

–          Ime i prezime osobe koja će učestvovati ispred kompanije

–          Mail adresa prijavljene osobe i broj telefona/mobitela

Svi zainteresirani bit će pozvani u prostorije Fonda nakon što se formiraju grupe za edukaciju, te će im putem prijavljenog maila biti dostavljen datum održavanja radionice.

Na raspolaganju smo za dodatna pitanja.