6. Juna 2023.

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša UNDP otvorio Centre za obuku pri Fondovima za zaštitu okoliša u FBiH i RS

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša danas su u Sarajevu i Banjoj Luci zvanično otvoreni Centri za obuku pri Fondovima za zaštitu okoliša FBiH i RS.

Centre je opremio UNDP sa laptopima, projektorima, skenerima i štampačima, a u okviru projekat „Inicijativa za izgradnju kapaciteta za transparentnost“ (CBIT), koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), u cilju pomoći Fondovima za zaštitu okoliša FBiH i RS u izgradnji kapaciteta, obuci institucija i kompanija, pružajući im na taj način priliku da postanu samoodrživi, operativniji i ključni sudionici za sve obrazovne potrebe u oblasti okoliša i energetske efikasnosti.

Ovo je jedna od aktivnosti u okviru Sedmice klimatskih akcija u Bosni i Hercegovini, koju UNDP organizuje svake godine povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, s ciljem da se naglasi da klimatske promjene postaju hitna situacija i zahtijevaju djelovanje od svih nas.

Govoreći na otvaranju Centra za obuku u Sarajevu, rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera zahvalila je Fondu na saradnji i istakla: „Ovo je samo jedan od primjera našeg dugogodišnjeg partnerstva sa Fondovima za zaštitu okoliša u zemlji u oblasti zaštite životne sredine, održivog upravljanja otpadom i energetske efikasnosti. Samo zajedno možemo postići bolje rezultate, oblikovati čistiju, zdraviju i održiviju budućnost za sve.”

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Esad Humo zahvalio je UNDP-u na ovoj i drugoj podršci. Naglasio je da je ovogodišnji Svjetski dan zaštite životne sredine poziv na borbu protiv zagađenja plastikom i naveo: „Zagađenje plastikom nema granica, stoga je važna saradnja u cijeloj zemlji. Upravo to je ideja ovih centara, jačanje saradnje sa svim relevantnim partnerima, dijeljenje znanja i razvoj mreže onih koji to mogu umnožavati.”

Šef Kancelarije UNDP-a i Banja Luci Goran Vukmir otvorio je Trening centar u Banjoj Luci zajedno sa pomoćnikom direktora za upravljanje projektima i međunarodnu saradnju u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS Zoranom Lukačem.

UNDP pruža značajnu podršku vlastima u BiH da ispune svoje klimatsko obećanje dato u Nacionalno utvrđenim doprinosima (NDC), koji je u središtu Pariškog sporazuma i predstavlja obećanje zemalja da smanje svoje nacionalne emisije i prilagode se negativnim uticajima klimatskih promjena.