10. Juna 2010.

Potpisani prvi ugovori o sufinansiranju “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010.”

Ugovori o sufinansiranju “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010” između Fonda za zaštitu okoliša FBiH kao promotora i općina Kakanj, Vitez i Busovača kao korisnika Projekta, potpisani su jučer, 10.06.2010. u sjedištima ove tri općine.


Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safet Harbinja, potpisao je ugovore sa načelnikom općine Kakanj, Jašarspahić Mensurom, načelnikom općine Vitez, Alilović Vladom, te načelnikom općine Busovača, Mekić Asimom.


Ugovorom potpisanim sa načelnicima dvije općine Srednjobosanskog i jedne općine Zeničko-dobojskog kantona, od strane korisnika (općina) je predviđena dinamika organizacije i realizacije Projekta, formiranje “Jedinice za implementaciju Projekta” skupa sa imenovanjem korisnikovog koordinatora, te podnošenje izvještaja Fondu o realizaciji Projekta, dok će Fond pored finansijske, pružati pomoć u praćenju izvođenja i postignutih rezultata.


Projektne aktivnosti će obuhvatiti čišćenje obala rijeka Bosne: 

  •  na teritoriju općine Kakanj, u dužini od 43 km;

 i obala rijeke Lašve: 

  •  na teritoriju općine Vitez, u dužini od 14 km; 
  • na teritoriju općine Busovača, u dužini od 11 km.

 
Prosječna cijena čišćenja obala 1km dužine vodotoka iznosi 3.535,00 KM, a Fond participira sa 80% finansijskih sredstava. Rok za realizaciju Projekta, iznosi 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.


Partneri u implementaciji Projekta su i: Federalna uprava civilne zaštite, Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, dobrovoljna civilna društva, službe za zapošljavanje, nevladine organizacije, službe medicinske zaštite, sanitetske službe, policijske službe, gorske službe spašavanja, BH MAC.


Potpisivanjem Ugovora o sufinansiranju između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i općina, obezbijeđeni su svi uslovi za realizaciju prvih radnih aktivnosti “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”. na terenu.


U toku su pripreme oko usaglašavanja ugovora i realizacije Akcionog plana “Projekta čišćenja obala vodotoka” na područjima općina Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona, kako bi početak aktivnosti bio implementiran na nivou čitave Federacije BiH.