30. Novembra 2022.

Odluku o poništenju postupka prodaje službenog vozila, broj: 01-04-2-350/2022 od 29.11.2022. godine