Odluke

Naziv
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. Godinu – JK 2023
Odluka o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada i to otpadnih guma, akumulatora i baterija, otpadnih ulja i otpadnih vozila za 2023. godinu – JK2023/P
Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu - JP BPEU SS 2023-1
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK 2019
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu - JK 2018/2 (UO-01-3-9-22-1/2018)
Odluka povodom prigovora, a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu - JP 2018/1 (UO-01-3-8-21-3a/2018)
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH povodom prigovora, a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu - JP 2018/1 (UO-01-3-8-21-3b/2018)
ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1 (UO-01-3-8-9-1/2017)
ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/2 (broj: UO-01-3-6-4-3/2016 od 21.12.2016. godine) za određene korisnike (UO-01-3-8-9-2/2017)
ODLUKA o ispravci Odluke broj: UO-01-3-5-1-3/2017 od 27.01.2017. godine (UO-01-3-6-8-2/2017)
ODLUKA o stavljanju van snage Odluke UO broj: UO-01-3-2-2-2/2016. godine, prema 8 aplikanata (UO-01-3-6-8-3/2017)
ODLUKA o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH povodom prigovora, a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/1 (UO-01-3-5-1-3/2017)
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - 2016/2 (UO-01-3-6-4-3/2016)
Odluka Upravnog odbora u vezi sa prigovorima aplikanata na Odluku Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - 2016/1 (UO-01-3-6-4-2/2016. od 21.12.2016. godine)
Odluka Upravnog odbora o dodjeli sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu - JP RFEE 2016. (UO-01-3-6-4-4/2016. od 21.12.2016. godine)
Odluka Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/1 (UO-01-3-2-2-2/2016. od 27.7.2016. godine), "Dnevni avaz" i "Večernji list" od 29.7.2016. godine i "Službene novine FBiH", broj: 60/16 od 03.8.2016. godine
Odluka Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu (UO-6-8-2/2015. od 26.6.2015. godine)
ODLUKA Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014. godinu (UO-4-4-4/2014. od 30.10.2014. godine)
Odluka Upravnog odbora o poništenju dijela Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu (UO-4-4-3b/2014. od 30.10.2014. godine)
ODLUKA Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu (UO-4-4-3a/2014. od 30.10.2014. godine)
ODLUKA Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša (UO-12-45-3/2013. od 06.11.2013. godine)
O D L U KA Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša (UO-9-35-2/2012. od 12.10.2012. godine)
Odluka Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o odabiru korisnika sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog poziva za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija (UO-4-30-2/2012. od 04.05.2012. godine)
O D L U KA Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu (UO-15-26-3/2011. od 20.12.2011. godine)
Odluka Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2010. godinu (UO-8-19-2/2011. od 30.05.2011. godine)