1. Jula 2020.

Odluke o poništenju Javnog konkursa

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/06, 1/15 i 62/15), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na 33. sjednici održanoj 1. jula 2020. godine donio je Odluke o poništenju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.

Odluke na linkovima: