Odluke

Naziv
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-374/2020 od 31.12.2020. godine) – ponovljeni postupak
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-364/2020 od 08.12.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenciranja i održavanja programskog paketa za obračun plata Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-346/2020 od 20.11.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – LOT 1 i LOT 3 (broj: 01-04-2-328/2020 od 10.11.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – LOT 2 (broj: 01-04-2-329/2020 od 10.11.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja informacionog sistema Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-320/2020 od 30.10.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku revizije finansijskih izvještaja Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu (broj: 01-04-2-239/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku baze podataka za EMIS platformu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-242/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke kancelarijskog materijala i tonera – lot 1 – nabavka kancelarijskog materijala (broj: 01-04-2-241/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera – lot 2 - nabavka tonera (broj: 01-04-2-240/2020 od 24.08.2020. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mail servera i operativnog sistema (broj: 01-04-2-233/2020 od 10.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i autoasortimana za službena vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2316/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku održavanja i popravke službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – lot 3 (broj: 01-04-2-2317/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o poništenju postupka nabavke održavanja i popravke službenih vozila Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH – lot 1, lot 2 i lot 4 (broj: 01-04-2-2318/2020 od 06.08.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oročenja novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2167/2020 od 24.07.2020. godine)
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja čistoće u službenim prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-178/2020 od 23.06.2020. godine)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije službenih vozila (broj: 01-04-2-97/20 od 14.04.2020. godine)
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge edukacije iz oblasti kancelarijskog poslovanja (01-04-2-93/2020)
Odlkuka o izboru ponuđača usluge osiguranja službenih vozila
Odlkuka o poništenju postupka nabavke usluge tehničkog pregleda i registracije službenih vozila