21. Decembra 2023.

Odluka o dodjeli poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada i to otpadnih guma, akumulatora i baterija, otpadnih ulja i otpadnih vozila za 2023. godinu – JK2023/P