Obrasci izvještaja

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA

Naziv
Godina
Obrasci

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA

Aplikacijski obrazac / prijava zahtjeva za dodjelu interventnih sredstava (po "Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine")

Naziv
Godina
Obrasci

Aplikacijski obrazac / prijava zahtjeva za dodjelu interventnih sredstava

Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta

Naziv
Godina
Obrasci

Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta

Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta

Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta

Naziv
Godina
Obrasci

Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta

Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta

Izjava o završetku projekta

Naziv
Godina
Obrasci

Izjava o završetku projekta

Izjava o završetku projekta

Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta

Naziv
Godina
Obrasci

Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta

Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta

Završni izvještaj o realizaciji projekta

Naziv
Godina
Obrasci

Završni izvještaj o realizaciji projekta

Završni izvještaj o realizaciji projekta

Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora

Naziv
Godina
Obrasci

Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora

Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora

Obrazac mjenične izjave

Naziv
Godina
Obrasci

Obrazac mjenične izjave

Obrazac mjenične izjave

Uputstvo za popunjavanje tabela Finansijskog plana praćenja realizacije projekata

Naziv
Godina
Obrasci

UPUTSTVO

Tabela Finansijskog plana praćenja realizacije projekata

Izjava o angažmanu osoblja

Naziv
Godina
Obrasci

Izjava o angažmanu osoblja

Izjava o angažmanu osoblja

Ažurirani dinamički plan

Naziv
Godina
Obrasci

Ažurirani dinamički plan

Ažurirani finansijski plan

Naziv
Godina
Obrasci

Ažurirani finansijski plan