Obrasci Informacioni sistemi UO

Naziv
Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji se bave aktivnošću upravljanja otpadom
Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji se bave uvozom, proizvodnjom, distribucijom i plasmanom proizvoda (koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada)
Registarski obrazac za obveznike izvještavanja koji kao rezultat svog proizvodnog procesa imaju određene vrste otpada
Registarski obrazac za kantonalna/županijska ministarstva okoliša