27. Decembra 2022.

NOVI SET EDUKACIJA ZA OBVEZNIKE IZVJEŠTAVANJA U INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM FBIH

Fond za zaštitu okoliša FBiH je u skladu sa planiranim aktivnostima u saradnji sa projektantom Informacionog sistema upravljanja otpadom FBiH kompanijom Eurobit d.o.o. Sarajevo, a uz podršku UNDP-a počeo sa novim setom edukacija za obveznike izvještavanja koji upravljaju otpadom u Informacionom sistem upravljanja otpadom.

Prve radionice su održane 21.12. i 22.12.2022.g. u prostorijama Fonda, gdje su polaznici bila komunalna preduzeća koja su prepoznata kao vrlo važna grupa obveznika izvještavanja, ali i korisnika sredstava Fonda.

Edukacije se nastavljaju i u narednom periodu sve do aprila 2023.g., te pozivamo sve zaniteresovane obveznike izvještavanja kao i predstavnike institucija koje su korisnici ovog sistema, da se prijave na edukacije.

Prijave se mogu izvršiti na mail: obavijest@fzofbih.org.ba,  sa podacima: naziv pravnog lica, ime i prezime polaznika, broj telefona i e-mail adresa na koju će biti kontaktiran.