14. Jula 2010.

Nastavak realizacije “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”

U cilju nastavka realizacije “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010 ”, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH je, 14. jula 2010. godine, potpisao novi set ugovora o sufinansiranju sa načelnicima općina: Konjic, Ljubuški, Čapljina, Grude, Livno, Cazin.Potrebu za čišćenjem obala najzagađenijih vodotoka rijeka i jezera u FBiH su prepoznale i jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Hercegbosanskom kantonu (županiji).U pitanju su dionice sljedećih vodotoka:

  •  na teritoriji općine Konjic, vodotok rijeke Neretve, Jablaničko i Boračko jezero – dužina dionice 10 km;
  •  na teritoriji općine Ljubuški, vodotok rijeke Trebižat, vodopad Kravice i Kočuša – dužina dionice 22 km;
  •  na teritoriji općine Čapljina, vodotok rijeke Trebižat – dužina dionice 9,5 km;
  •  na teritoriji općine Grude, vodotok rijeke Trebižat – dužina dionice 8,5 km;
  •  na teritoriji općine Livno, vodotok rijeka: Bistrica, Žabljak, Sturba – dužina dionice 14 km; te
  •  na teritoriji općine Cazin, vodotok rijeke Mutnice – dužina dionice 15 km.

U okviru radova propisno će se izvršiti: sječenje šiblja u priobalnom pojasu, prikupljanje otpadnog materijala, sortiranje istog, transport materijala na destinacije za obradu/odlaganje, te iskorištenje otpadnog materijala i propisno zbrinjavanje neiskoristivog dijela.Ukupna planirana vrijednost Projekta koji će biti implementiran na nivou ovih šest općina, iznosi 279.230,00 KM, od čega Fond za zaštitu okoliša FBiH kao inicijator Projekta učestvuje u sufinansiranju u iznosu od 80%.Rok za realizaciju Projekta je, u skladu sa okvirnom dinamikom realizacije ugovora, 90 dana od datuma potpisivanja Ugovora.

Treba napomenuti da se ovim Projektom potencira neophodnost donošenja zakonskih legislativa, zakona i pravilnika, pomoću kojih se stiču uslovi prikupljanja i zbrinjavanja svih vrsta otpada u cilju održivog upravljanja prirodnim resursima na području FBiH, pa i čitave BiH.