28. Januara 2020.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta – zgrade za trajni smještaj fonda za zaštitu okoliša federacije bih

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) sa sjedištem u ulici Hamdije Čemerlića broj 39a, poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica da dostave pismene ponude za kupovinu poslovnog objekta – zgrade za trajni smještaj Fonda (u daljem tekstu: zgrada).