27. Avgusta 2014.

JAVNI POZIV Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je poziv za dodjelu sredstava projektima za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom, u općinama u kojima je proglašeno stanje prirodne nepogode uzrokovano poplavama i klizištima u 2014. godini. Javni poziv je objavljen u Službenim novinama FBiH (br. 69/14), te dnevnim listovima Dnevni avaz i Oslobođenje od 27.08.2014. godine. Rok za prijavu je 16. septembar 2014. godine.


Finansijska sredstva dodijelit će se jedinicama lokalne uprave (općine i gradovi) sa područja stradalih u poplavama, koja će biti usmjerena na: 1) obnavljanje funkcionalnosti prioritetne infrastrukture javnog vodosnabdijevanja i sistema za odvodnju i tretman otpadnih voda te zaštitu izvorišta pitke vode; i 2) čišćenje obala vodotoka od svih vrsta otpada. U skladu sa  građevinskim dozvolama i projektnom dokumentacijom, cilj je da se sav otpad prikupi, razvrsta, obradi i odloži na alternativna odlagališta.

Temeljni cilj javnog poziva je otkloniti posljedice prirodnih nepogoda te revitalizirati područja zahvaćena prirodnom nepogodom uz snažno djelovanje u pravcu prevencije šteta od novih poplava, kroz implementaciju projekata koji se odnose na:

  • Sanaciju izvorišta vode ugroženih poplavama i provođenje mjera zaštite, a koja se koriste za javno vodosnabdijevanje;
  • Sanacija oštećenih vodovodnih sistema javnog vodosnabdijevanja;
  • Sanacija oštećenih kanalizacionih sistema, odnosno osiguranje odvodnje i tretmana otpadnih i oborinskih voda na područjima ugroženih velikim vodama;
  • Čišćenje obala vodotoka I. i II. kategorije od otpada nanešenog tokom poplava.

Osnova pri raspodjeli financijskih sredstava između najteže pogođenih područja, podrazumijevat će ispunjenost kriterija:

  • da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće nastala šteta na infrastrukturnim objektima, ili
  • da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće došlo do aktiviranja klizišta, ili
  • da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta, te
  • da su predočeni jasni dokazi o pretpjelim štetama usljed poplava.

Svi projekti prijavljeni za dodjelu sredstava Fonda, pored osiguranja obavezne dokumentacije propisane Javnim pozivom, cijene se u skladu sa tačno definiranim kriterijima i načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, od kojih su neki: pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak radova, kvalitet ponuđenog tehnološkog rješenja,  stepen smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, postupanje na temelju rješenja inspekcije radi uklanjanja rizičnih tačaka za okoliš i zdravlje ljudi, cjelovit pristup investitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite okoliša i energetske efikasnosti itd.

Implementacija odobrenih projekata vršit će se uz primjenu jasno definiranih zakonskih odredbi i procedura, kao i sistema monitoringa raspodjele i utroška sredstava Fonda, osiguravajući da se ista koriste efikasno i isključivo u svrhe za koje su namijenjena.