30. Decembra 2020.

Javni oglas za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja

Javni oglas za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije