19. Septembra 2022.

Javni konkurs za prijem pripravnika

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa završenim arhitektonskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus studija za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanjajedan (1) izvršilac.

Konkurs na linku: