16. Novembra 2017.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP 2017/1

1. Tekst Javnog konkursa za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu
 2. Obrazac br. 1 /Prijava projekta na Javni konkurs JP 2017/1
 3. Obrazac br. 2 – Finansijski plan
 Naljepnica za kovertu

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Konkurs je objavljen u “Službenim novinama FBiH“, broj: 20/17 od 17.3.2017. godine