3. Novembra 2023.

Javni konkurs za dodjelu poticaja za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada

Fond za zaštitu okoliša raspisuje Javni konkurss za dodjelu poticaja u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada za 2023. godinu – JK 2023/P

U nastavku su tekst Javnog konkursa i obrasci: