5. Jula 2012.

Ispravka Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša objavljenog dana 04.07.2012 godine u „Službenim novinama FBiH“ broj: 57/2012,  dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Večernji list “, Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša

Ispravka Javnog konkursa odnosi se na sljedeće:

 III. KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA U svrhu namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH), na Javni konkurs mogu aplicirati: jedinice lokalne uprave (kantoni, gradovi i općine), javne ustanove i privredni subjekti koji su registrovani na području Federacije BiH.

 VI. OPĆE ODREDBE Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ispravke Javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BIH. Ostali uslovi Javnog konkursa se ne mijenjaju.

Ispravka Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša