26. Decembra 2017.

Fond za zaštitu okoliša FBiH raspisao nove javne konkurse JK 2017/2

Fond za zaštitu okoliša FBiH je na osnovu Odluka Upravnog odbora od 12. 12. 2017. godine raspisao nove javne konkurse.

Radi se o otvorenom javnom konkursu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu – JK RFZViRO 2017/2 i o otvorenom javnom konkursu za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2.

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/01c_obrazac_dinamika-tabela-RF_ZViRO_JP2017.pdf

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/01b_obrazac_finansije-tabela-RF_ZViRO_JP2017.pdf

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/01a_APLIKACIJISKI-OBRAZAC_RF_ZViRO_JP2017.pdf

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/Javni-konkurs_RFEE-2017-2_FINAL_21-11-17_F.pdf

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/Javni-konkurs_ZViRO-2017_FINAL_22-11-17.pdf