1. Juna 2010.

Direktor Harbinja u posjeti Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safet Harbinja je 01. juna 2010.godine, posjetio Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, i tom prilikom razgovarao sa ministrom, Jusić Abidom.

Ministar Jusić je iskazao interes i zanimanje za finansijsku podršku od strane Fonda u realizaciji kapitalnih investicija ovog kantonalnog ministarstva, nakon što ga je direktor Safet Harbinja  upoznao sa djelokrugom rada ove ustanove, njezinom organizacijskom strukturom, te ukazao na imperative jačanja njezinog institucionalnog kapaciteta.

Direktor Harbinja je izrazio zabrinutost u vezi sa prvim rezultatima analize vode na izvorištu Vrela Bosne, i zatražio informaciju o mjerama koje se preduzimaju sa svrhom detektiranja uzroka zagađenja. Ministar je iskoristio ovaj susret kako bi informisao direktora Fonda i o aktuelnom postupku ispitivanja fizičko-hemijskih i bakterioloških parametara kvalitete vode iz uzoraka s nekoliko lokacija na Igmanu i Bjelašnici.

U fokusu razgovora je, naime, bila razmjena informacija vezanih za korištenje, zaštitu i upravljanje vodama na teritoriju Sarajevskog kantona, a ujedno i aktuelna pitanja koja su u zajedničkoj nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (kao modela za sprovođenje ekonomskih instrumenata) i kantonalnih upravnih struktura.

 Jedna od tema sastanka, bila je i aktuelna problematika u sektoru upravljanja vodama u KS, koje trenutno nije zadovoljavajuće, ali postoji volja i spremnost ovih institucija da se u cilju očuvanja jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša svim raspoloživim instrumentima poduzmu mjere za poboljšanje postojećeg stanja.

S tim u vezi, potencirano je što hitnije rješavanje problema degradacije i onečišćenja:

  • Sliva rijeke Bosne neposredno na izvorišnom lokalitetu,
  • Rijeke Željeznice, te 
  • Područja planinskog sliva i podzemnih voda na lokalitetu Sarajevskog polja, odakle se osigurava voda za vodoopskrbne sisteme ovog kantona.

Ministar Jusić je istakao da je najprioritetnija investicija i jedino trajno rješenje uklanjanja ovakvih i sličnih problema, izgradnja sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Ilijašu i Vogošći, na lokalitetima općina koji nemaju izgrađenu kanalizacionu mrežu, usljed čega se fekalne vode ispuštaju neposredno u vodotoke. Kao dugoročni strateški cilj, navedeno je stavljanje u funkciju postrojenja za kondicioniranje otpadnih voda grada Sarajeva na lokalitetu Butile, čime bi se obezbijedio tretman vode iz naselja i industrijskih postrojenja. Istaknuto je da je ovakve aktivnosti moguće provesti isključivo donošenjem neophodnih akata od strane odgovarajućih organa, kako bi iste imale snagu propisa i mogle se kontinuirano provoditi bez politizacije svih navedenih zahvata.

Sugovornici su zajednički ustanovili da jedno od ključnih rješenja za očuvanje kvalitete vode leži i u uspostavljanju monitoringa površinskih i podzemnih akumulacija, te kreiranju strategije za poboljšanje u područjima gdje se monitoringom detektuje nizak kvalitet ovog nezamjenjivog prirodnog resursa.

Ovom prilikom je dogovoreno da Kanton Sarajevo, posredstvom inspekcija institucija zaduženih za prikupljanje, obradu i dostavljanje informacija vezanih za okoliš i vode, vrši monitoring zagađenja i o tome izvještava Fond, kako bi zajedničkim snagama preduzeli odlučne korake u otklanjanju uzroka kontaminacije, te obezbijedili međusobnu saradnju u korištenju svih stručnih i tehničkih resursa.