Aktivnosti - Page 32 of 34 - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

22. Januara 2012.

Otkrivene nove vrste algi na zaštićenom području “Bijambare” kod Sarajeva

Studiranjem flore silikatnih algi svjetlosnim i elektronskim mikroskopom, na tresetištu zaštićenog područja “Bijambare” kod Sarajeva otkrivene ...
Više
20. Decembra 2011.

Uspješno okončan “Projekat čišćenja obala vodotoka FBiH 2010”

Na temelju inicijalne i detaljne procjene stanja obala vodotoka, obavljenih u aprilu 2010., i na temelju podataka ustupljenih od strane Federalne ...
Više
7. Septembra 2011.

Objavljen JAVNI KONKURS za korištenje sredstava Fonda za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša JP 2011

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je raspisao drugi JAVNI KONKURS za korištenje sredstava Fonda za realizaciju ...
Više
15. Avgusta 2011.

Potpisani ugovori o sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša

U toku je potpisivanje ugovora za implementaciju sredstava između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i korisnika ...
Više
2. Juna 2011.

Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH radi finansiranja programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je u novembru 2010. godine, na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1., Zakona ...
Više
21. Maja 2011.

22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta

U cilju podizanja javne svijesti i povećanja razumijevanja značaja očuvanja biološke raznolikosti, Ujedinjeni narodi su 22. maj ...
Više
16. Maja 2011.

Uputa o načinu primjene Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila

Na osnovu člana 18., stav 1. alineja 3., člana 21. stav 1. člana 45. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH&...
Više
10. Maja 2011.

Radna posjeta predstavnika Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Safet Harbinja je, 09.maja 2011. godine održao u Sarajevu radno-konsultativni sastanak ...
Više
21. Aprila 2011.

Dan planete Zemlje, 22. april 2011. godine

Dan planete Zemlje se svake godine u zemljama širom svijeta obilježava 22. aprila, s namjerom jačanja svijesti o zaš...
Više