Aktivnosti - Page 28 of 28 - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

25. Aprila 2010.

Početak kraja divljih deponija na vodotocima FBiH

Neriješen problem odlaganja otpada u FBiH, prouzrokovan neadekvatnim gazdovanjem obalama i koritima vodotokova, nedostatkom adekvatne zakonske regulative, kao ...
Više