Aktivnosti - Page 2 of 35 - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

24. Novembra 2023.

Odluku o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godine – JP BPEU MMSP 2023-1

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih u vremenskom periodu od 14.- 20.11.2023.godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz ...
Više
24. Novembra 2023.

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih u vremenskom periodu od 10.- 12.11.2023.godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz ...
Više
23. Novembra 2023.

Poziv za dostavljanje ponuda (nabavka radova)

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i HercegoviniGrant broj: Zeleni klimatski fond (Green ...
Više
21. Novembra 2023.

Odluka o dodjeli sredstava JP BPEU SS 2023-1 za redne brojeve 127-230

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih u vremenskom periodu od 10.-12.11.2023. godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz ...
Više
21. Novembra 2023.

Pojašnjenje za Javni poziv JP BPEU MMSP 2023-1

U nastavku se daje pojašnjenje na tekst javnog poziva za mikro, mala i srednja preduzeća u tački 1.3., ...
Više
20. Novembra 2023.

Obavještenje za Javni poziv JP BPEU SS 2023-1

Radi velikog broja upita po pitanju dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu, a tiče sedokazivanja vlasništva objekta koji ...
Više
20. Novembra 2023.

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih na dan 09.11.2023.godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrš...
Više
17. Novembra 2023.

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih na dan 08.11.2023.godine, provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrš...
Više