Aktivnosti - Page 2 of 28 - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

10. Aprila 2020.

Odluka o moratoriju na kreditne obaveze po revolving fondu za korisnike kredita kojima su odobrena finansijska sredstva

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/06 i 1/15), a ...
Više
6. Aprila 2020.

Čibukčić: Fond svoje kapacitete stavlja u funkciju borbe protiv koronavirusa

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, s direktorom Fuadom Čibukčićem na čelu, odmah po proglašenju ...
Više
25. Marta 2020.

Produžuje se rok za prijave na Javne konkurse do 10. aprila

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukč...
Više
28. Februara 2020.

Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu učešća u Programu razvojne saradnje Republike Češke u BiH u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu člana 4. stav 1.alineja 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine ...
Više
27. Februara 2020.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine ...
Više
27. Februara 2020.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine ...
Više
27. Februara 2020.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine ...
Više
28. Januara 2020.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta – zgrade za trajni smještaj fonda za zaštitu okoliša federacije bih

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) sa sjedištem u ulici Hamdije Č...
Više
9. Januara 2020.

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 33/06), Pravilnika o unutraš...
Više
24. Decembra 2019.

Javni Konkurs za prijem pripravnika

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 33/06), a u vezi ...
Više