2. Jula 2010.

Aktivnosti Fonda u sklopu realizacije “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”

“Projekat čišćenja obala vodotoka 2010”, koji za cilj ima zaštitu i očuvanje obala korita rijeka, ali i pomoć revitalizaciji prirodnih vrijednosti na teritoriji FBiH, a čiji je nosilac Fond za zaštitu okoliša FBiH, ulazi u drugu fazu, u sklopu koje će projektne aktivnosti obuhvatiti općine Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tim povodom, direktor Safet Harbinja je, zajedno sa predsjednikom Upravnog odbora Fonda mr. Perom M. Goluža, 01.07.2010. godine boravio u radnoj posjeti općini Ljubuški, tokom koje se susreo sa načelnicima i predstavnicima općina: Ljubuški, Grude i Čapljina.

Prilikom ovog susreta Direktor Harbinja je sagovornicima prezentirao plan Fonda za “Projekat čišćenja obala vodotoka”, te je načelno dogovoreno da se aktivnosti uklanjanja ambalažnog i drugog otpada trebaju sprovesti na obalama vodotoka rijeke Trebižat, i to:

  • na teritoriji općina: Ljubuški, Grude, Čapljina (ukupno cca 30 km dužine vodotoka),

kao i čišćenje obala dva kraška dragulja na rijeci Trebižat:

  • vodopada Koćuša u mjestu Veljaci, općina Ljubuški,
  • vodopada Kravica, u mjestu Studenci blizu Ljubuškog, općina Ljubuški.

Ovom prilikom se razgovaralo o dinamici realizacije navedenih aktivnosti kao i o dodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša, ali i aktuelnoj situaciji u općinama Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. U kontekstu rješavanja gorućih problema u ovim općinama (problem regulacije rijeke Trebižat, problem prikupljanja otpada), direktor Fonda Safet Harbinja je pozvao predstavnike navedenih lokalnih zajednica da pristupe izradi projekata i sa istim apliciraju za sufinansiranje u Fond. Direktor Harbinja je izrazio želju da se kroz nastavak saradnje između ovih općina i Fonda implementiraju projekti kojima bi se postiglo ostvarenje zajedničkog cilja, a to je očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, uz snažniji ekonomski razvoj.

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju Projekta između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i općine Zenica, upriličeno je 02.07.2010.godine. Ugovorom su predviđene projektne aktivnosti čišćenja obala rijeke Bosne:

  • uzvodno do granice općine Zenice sa općinom Kakanj, u dužini od 20 km.

Prosječna cijena čišćenja obala 1km dužine vodotoka iznosi 3.535,00 KM, a planom i rasporedom finansiranja, definisana je participacija od strane Fonda u visini od 80% potrebnih sredstava.

Potpisivanjem ovog ugovora, okončan je veći dio pripremnih aktivnosti I faze Projekta, koja obuhvata općine: Visoko, Kakanj, Busovača, Zenica, Vitez i Livno. Trenutno su u Fondu u toku pripremne aktivnosti II, III i IV faze “Projekta čišćenja obala vodotoka 2010”, koje će obuhvatiti i druge projektne lokacije (općine).

Prve organizacione i radne aktivnosti ove faze Projekta su počele sa realizacijom 28.06. tekuće godine, na lokalitetu općine Vitez, obala rijeke Lašve. Direktor Fonda je isti lokalitet posjetio 02.07.2010. godine, kako bi se sa najbližim saradnicima uvjerio da se akcija čišćenja izvodi u skladu sa svim standardima.