Saopštenje o novom terminu dostavljanja i otvaranja ponuda po Javnoj nabavci bankarskih usluga putem otvorenog postupka broj: FZOFBIH-US-OP-001/2012. od 09.01.2012. godine