Donesena Odluka Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša